Contact

Postadres

Stem van Afrika
p.a. Keizer Karelweg 115
1185 HR Amstelveen
The Netherlands
e-mail: klik hier

info@stemvanafrika.nl

Bestuur

Het bestuur van de stichting Stem van Afrika bestaat uit de volgende personen: 

Dagelijks bestuur:

Wim Jansen                   voorzitter

Pieter de Wit                 penningmeester

Debora Gebre Musie     secretaris 

 

Overige bestuursleden:

Michel Philippart 

Bob van der Winden

 

 

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. Eventuele onkosten worden vergoed.

  
  

Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende adviseurs:

Catholic Media Council

 

drs Jaap Swart

 

drs Berend Wapstra 
  

Stem van Afrika is lid van de FIN en onderschrijft de FIN-gedragscode.    

Stem van Afrika verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoongsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken wij geen social media plugins. Stem van Afrika gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Statuten laatstelijk gewijzigd op 4 januari 2001 bij notaris L.Davina te Hilversum

Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer: 41192548

ANBI RSIN 8079.01.544