Samenwerking

Stem van Afrika ondersteunt en werkt samen met:

CAMECO

CAMECO (Catholic Media Council) is een NGO die zich bezighoudt met allerlei vormen van media in de hele wereld. Zij bezitten een schat aan expertise die Stem van Afrika goed kan gebruiken om weloverwogen besluiten te nemen.

Vanaf 2010 is de samenwerking met CAMECO nog verder geintensiveerd. Via CAMECO worden allerlei Afrikaanse organisaties uitgenodigd een voorstel in te dienen. Stem van Afrika beslist dan samen met CAMECO welke projecten voor ondersteuning in aanmerking komen.

Een medewerker van de Afrika-afdeling van Cameco fungeert dan ook als adviseur van het bestuur van Stem van Afrika.