Contact

Postadres

Stem van Afrika
p.a. Veldlust 18
1188 JM Amstelveen
The Netherlands
e-mail: klik hier

info@stemvanafrika.nl

Bestuur

Het bestuur van de stichting Stem van Afrika bestaat uit de volgende personen: 

Dagelijks bestuur:

drs Marc Breij             voorzitter

Pieter de Wit              penningmeester

drs Jacqueline Cabri    secretaris 

 

Overige bestuursleden:

drs Yvonne Heselmans

mr Gerarda Hessing

Michel Philippart 

 

 

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. Eventuele onkosten worden vergoed.

  
  

Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende adviseurs:

Catholic Media Council

 

drs Jaap Swart

 

drs Berend Wapstra 
  

Stem van Afrika is lid van de FIN en onderschrijft de FIN-gedragscode.   

Statuten laatstelijk gewijzigd op 4 januari 2001 bij notaris L.Davina te Hilversum
Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer: 41192548

ANBI RSIN 8079.01.544