Welkom

Position Paper

Via deze link kunt u de Nederlandse versie van onze Position Paper (uitgangspunten) lezen.

 

 

Stem van Afrika is een stichting die community based media in Afrika ondersteunt. De stichting is opgericht in 1962 door Nederlandse omroepmensen vanuit de overtuiging dat community radio een grote bijdrage kan leveren aan de emancipatie van bevolkingsgroepen.

Vandaag de dag heeft Stem van Afrika die overtuiging nog steeds, en alhoewel er inmiddels vele community radio stations zijn in Afrika, vindt Stem van Afrika steeds weer mogelijkheden om op geheel eigen wijze bij te dragen aan de ontwikkeling en het gebruik van community media.

De stichting heeft een bescheiden belegd vermogen. Het jaarlijkse rendement van dat vermogen wordt uitgegeven aan community media instellingen of projecten in Afrika.


Ingediende voorstellen moeten passen binnen één van de aandachtsgebieden die Stem van Afrika heeft aangegeven. Op basis van deze en andere criteria zal een keus worden gemaakt uit de ingediende voorstellen. Dat wil zeggen dat de aanvragen moeten zijn:

 •  een community radio/community initiatief in Afrika,
 • innovatief en/of gerelateerd aan training of opleiding,

 • onconfessioneel wat betreft inhoud en doel(groep).

De aandachtsgebieden:

 • Programma formats:  een nieuw exceptioneel programmaformat (dat kan de formats zelf,
  zoals soap opera's, drama, series, betreffen, maar ook de kwaliteit van een script, de samenwerking met theaters, vertellers, of aspecten als de participatie van luisteraars, etc.).

 • Doelgroepen: voor stations die focussen op vaak verwaarloosde of niet of weinig gerepresenteerde bevolkingsgroepen. Dit kan programma's omvatten die geproduceerd worden voor of met jeugd, vrouwen, etnische minderheden, gehandicapten, senioren, etc.
 •  Thematische Issues: om bij te dragen aan de "empowerment" van lokale communities, aan mensenrechten en waardigheid, is deze categorie bestemd voor aanvragen van stations die
  zich richten op onderbelichte thema's. Dit kan programma's omvatten die de kloof tussen traditioneel en modern proberen te dichten, milieuaangelegenheden aankaarten, etc.
 • Training: voor stations die traininginitiatieven ontwikkelen en implementeren. Deze moeten op één of andere manier innovatief zijn, bijvoorbeeld door de toegepaste pedagogische
  aanpak
  , het onderwerp waarop het zich richt, de doelgroep  die benaderd wordt, etc. Bovendien zou het trainingsinitiatief zich niet moeten richten op alleenstaande stations, maar het moet een multiplier effect hebben zodat meerdere stations kunnen profiteren.
 • Technologie: voor stations die innovatieve  technologieën toepassen. Te denken valt aan cross media (bijvoorbeeld de integratie van SMS-services en/of het gebruik van mobiele apparatuur om dichter bij de luisteraar te komen, mediaconvergentie, interactieve platforms, alternatieve stroomvoorziening, etc.  
 • Continuïteit van de organisatie: voor stations die programma's of bedrijfsvoering implementeren die bijdragen aan de sociale (ontwikkeling van lokale content, taal en culturele verschillen), institutionele (management, het opbouwen van netwerken, alternatieve stroomvoorzieningen etc.) en/of financiële (nieuwe wegen voor financiering, bijv. fundraising strategieën, ontwikkeling van business plannen etc.) continuïteit van het station. voor ons jaarverslag verwijzen wij u naar actueel